Dokumentation for ovn type JO 650
JO 625 er en stor masseovn på 3500 kg.
Stacks Image 60
Stacks Image 63
Stacks Image 66