Særnummer om brænde

Læs hele særnummeret her:
https://www.lob.dk/.../artikler-februar-2021-braende.../

De 8 artikler er:

• Ikke mere vrøvl om brænde og luftforurening.
Den hyppige misinformation om forureningen fra brændefyring tjener ingen gode formål. LØB beder medierne om mere kritisk og mindre sensationalistisk journalistik.
https://www.lob.dk/.../okologisk-byggeri-artikel8-ikke...

• Dementi af brændeovnes dødstal.
Mange har hørt at brændeovne dræber 550 danskere om året. Men tallet er fantasi. Der er 3 store grunde til ikke at regne med tallet.
https://www.lob.dk/.../okologisk-byggeri-artikel2-dementi...

• Den glemte gode nyhed om brænderøg.
De officielle danske beregninger af brænderøgs virkninger på folkesundheden antager at alle partikler er lige farlige. Det er uden tvivl forkert.
https://www.lob.dk/.../okologisk-byggeri-artikel5-den...

• Brænde er fossilfri og klimavenlig energi.
Også af hensyn til klimaet, kan du fyre med brænde med rigtig god samvittighed.
https://www.lob.dk/.../okologisk-byggeri-artikel3-braende...

• Brænde er lokal, forsyningssikker og vedvarende energi.
Træ er Danmarks langt største kilde til vedvarende energi. Brænde alene står for 7 % og er særlig vigtigt for bosættelsen i landdistrikterne.
https://www.lob.dk/.../okologisk-byggeri-artikel4-braende...

• Slår varmeværket hjemmets egen ovn?
Nogle mener at centrale varmeværker brænder træ mere effektivt og rent end folks egne ovne. Men så simpelt er det ikke.
https://www.lob.dk/.../okologisk-byggeri-artikel6-slaar...

• Brænde gavner bæredygtigt skovbrug.
Det er godt for skovene, at tyndingstræet bliver brugt som brænde. Skovene kan levere endnu mere træ i fremtiden, både til brænde, anden energi og fx klimavenligt byggeri.
https://www.lob.dk/.../okologisk-byggeri-artikel7-braende...

• Brænde hører med til økologisk byggeri.
LØB ønsker seriøs forskning og udvikling af lokal energi. LØB støtter ikke forslag om afgift på brændefyring.
https://www.lob.dk/.../okologisk-byggeri-artikel1-braende...