Dokumentation for ovn type JO 500
JO 500 er en mindre masseovn på 2000 kg
Stacks Image 47
Stacks Image 50
Stacks Image 53