Her følger 9 videoer om opbygning ag fyring i en masseovn.

1 - Kernen på en finsk masseovn
https://vimeo.com/509024561


2 - Yderkappen
https://vimeo.com/509028728


3 - Masseovnen - Leif fortæller
https://vimeo.com/509406184


4 - Indfyring
https://vimeo.com/509031186


5 - Miljøaspekt - Leif fortæller
https://vimeo.com/509462649


6 - Fyrings gennemgang
https://vimeo.com/509463012


7 - Fysisk gennemgang af fyring
https://vimeo.com/509402744


8 - En finsk masseovn
https://vimeo.com/509031440


9 - Dialog
https://vimeo.com/509400076


10 - Alternativ design af finsk masseovn
https://vimeo.com/509031681