Dementi af brændeovnes dødstal

Martin Einfeldt, Landsforeningen Økologisk Byggeri. 9. februar 2020

1. artikel i en serie om brændefyring, miljø og sundhed

https://www.lob.dk/wp-content/uploads/2020/02/Artikel-1-om-dementi-af-braendeovnes-doedstal.pdf
Den glemte gode nyhed om brænderøg

De officielle danske beregninger af brænderøg's virkninger på folkesundheden antager at alle partikler er lige farlige. Det er uden tvivl forkert.

Martin Einfeldt, Landsforeningen Økologisk Byggeri. 24. februar 2020

2. artikel i en serie om brændefyring, miljø og sundhed

https://www.lob.dk/wp-content/uploads/2020/02/Artikel-2-om-partiklers-forskellige-farlighed.pdf
Brænde er fossilfri og klimavenlig energi

Martin Einfeldt, Landsforeningen Økologisk Byggeri

3. artikel i en serie om brændefyring, miljø og sundhed. 2. januar 2020

https://www.lob.dk/wp-content/uploads/2020/01/Artikel-3-om-braendes-CO2-neutralitet-og-klimafordele.pdfBrænde er lokal, forsyningssikker og vedvarende energi

Martin Einfeldt, Landsforeningen Økologisk Byggeri

4. artikel i en serie om brændefyring, miljø og sundhed. 2. januar 2020

https://www.lob.dk/wp-content/uploads/2020/01/Artikel-4-om-at-braende-er-lokal-forsyningssikker-og-vedvarende-energi.pdfBrænde gavner bæredygtigt skovbrug

Martin Einfeldt, Landsforeningen Økologisk Byggeri

5. artikel i en serie om brændefyring, miljø og sundhed. 2. januar 2020

https://www.lob.dk/wp-content/uploads/2020/01/Artikel-5-om-at-braende-gavner-baeredygtigt-skovbrug.pdfBrændefyring - en grøn fremtid

Folder

https://www.lob.dk/wp-content/uploads/2020/01/Endelig-folder.pdf