Miljøhensyn

Vi vægter at bruge de mest miljøvenlige materialer, derfor udarbejdes en livscyklus analyse på alle vore produkter, samt arbejdsgange.


Det betyder at,  vi ser på:

Hvor meget er der af denne ressource?

Bliver den gendannet?

Forurener den under udvinding, fremstilling, transport?

Hvor mange ressourcer går der til udvinding, fremstilling, transport…?

Hvordan påvirker den arbejdsmiljøet under udførelsen?

Hvordan påvirker den indeklimaet efter udførelsen?

Hvad koster den og hvordan er driften?


Hvorfor masseovn?

Masseovne – en livsstil!

Man skaber et bestemt miljø i sit hjem –  at have en masseovn  er en livsstil - der skal fyres en gang i døgnet.

Man har udover, at forbedre sin egen økonomi også tænkt på miljøet.

Man har skabt et bedre indeklima for sig selv og sin familie, og mindsket CO2 udslippet til atmosfæren.

Stacks Image 342"Brugeren af et ildsted, kommer til at forstå, at ild, ligesom solen er en livsopbyggende og fornyende kraft - at det virkelige formål med et ildsted er at forny energien hos dem som samles omkring det.."

(Ref. Albert Barden & Heikki Hyytiäinen, Finnish Fireplaces - Heart of the Home)