Optænding

A d v a r s e l !

Fyld aldrig træ ind i en varm ovn, før alle gløder er gået ud!

Hvis du fylder træet ind i ovnen, mens den er meget varm, vil varmen uddrive nogle af de letteste røggasser af træet, og da ovnen er tæt vil de blive stående i ovnen.

Så kan en glød antænde gassen og der kan ske en eksplosion.

Så hvis du fylder træ ind i en meget varm ovn, så tænd med det samme!Opstart masseovnen

Indfyring kun med tørt træ.

1½ mdr. efter opførelse og når yderkappen er tør, det vil sige har samme farve overalt (begge dele skal være opfyldt).

I denne periode står spjældet åbent.

1. dag: 1 kg træ afbrændes. Spjældet står også konstant åbent under indfyringen.

2. dag: 2 kg træ afbrændes. Glasset i lågerne rengøres inden ny optænding. Rengøringen foretages bedst med våd avis eller svamp evt. dyppet i aske.

3. dag: 3 kg træ afbrændes. Glaslågerne rengøres.

Og så videre…..

Når brændkammeret er fyldt, er ovnen indfyret en gang for alle.


Almindelig optænding

Brug kun tørt træ.

Den løse sten (1) i brændkammeret lægges, så der er en spalte fri mellem den og lågen

Træet fyldes i brændkammeret.

Spjældet åbnes (2).

Tænd for oven i brændestakken og lad brændkammerlågen stå så meget åben, at ilden får fart på.

Efterhånden, som træet brænder ned, åbnes også
askelågen (3), og brændkammerlågen lukkes (inden næste trin, kan der, hvis det skønnes nødvendigt, efterfyldes med en smule brænde).

Til sidst trækkes stenen i brændkammeret tilbage mod lågen, så al luft passerer gennem gløderne i brændkammeret.

Askelågen og spjældet lukkes når ilden er brændt ud, så det ikke trækker gennem ovnen.

Afbrændingen er færdig.

Opstart stenovnen

Indfyring. Kun tørt træ.

1. dag: 1 kg træ afbrændes.

2. dag: 2 kg træ afbrændes. Glasset i lågen rengøres med svamp eller aviser opvredet i vand og evt. dyppet i aske, inden ny optænding.

3. dag: 3 kg træ afbrændes. Glasset i lågen rengøres osv.

Når brændkammeret er fyldt er ovnen indfyret en gang for alle.

Almindelig optænding.

Kun tørt træ.

Brændkammeret fyldes helt op.

Askelågen åbnes.

Tænd i stakken f.eks. med et par avissider.

Brændkammerlågen kan evt. stå på klem de første minutter, hvis det giver ilden mere fart.

Askelågen lukkes når ilden er brændt ud, så det ikke trækker gennem ovnen.

Afbrændingen er færdig.

Stacks Image 282Stacks Image 288

(1) Den løse sten. Forsigtig hvis den er varm!

Stacks Image 294

(2) Her åbnes og lukkes spjældet

Stacks Image 300

(3) Her åbnes og lukkes askelågen

Stacks Image 306

Ovn i drift