Driftsøkonomi

En masseovn er meget billig i drift, sammenlignet med traditionelle varmekilder såsom oliefyr, gasfyr og el-varme.

For at beregne den årlige udgift til opvarmning, samt rentabiliteten set over flere år, laver vi følgende regnestykke:

1 kg træ indeholder 4,2 kw. I praksis vil den del der kan udnyttes ligge lidt lavere, idet der kan være ufuldstændig forbrænding samt et tab til skorstenen, der ikke kan undgås. I det efterfølgende er der derfor regnet med 3,8kw/kg.

1 rummeter gran indeholder 350 kg træ (under rubrikken brænde er der redegjort nøjere for dette)

350 kg * 3,8kw = 1230 kw til en rummeter gran

Prisen for en rummeter gran sættes i dette tilfælde til 300 kr.

Prisen for en kw = 300 : 1230 = 0,24 kr/kw

Hvis brændet koster 300 kr.  pr. rm. Så er prisen for en kw altså 24 øre.

Et typisk hus vil bruge 60 kw i døgnet, og det koster således 0,24kr * 60 = 14,40 kr pr. døgn at varme det op med en masseovn.

For en fyringssæson på 7 mdr. betyder det:

Et årligt forbrug  på (14,40 kr. pr. døgn i 7mdr) = 3024 kr.


Der kan naturligvis sættes andre tal ind, men det vil alligevel falde fordelagtigt ud. Masseovnen er den der kan producere varmen billigst.


Anlægsøkonomi


Anlæg masseovn 55.000 kr

Ved elopvarmning 12.000 kw a 1,50 kr = 18.000 kr

Ved masseovn 12.000 kw a 0,24 kr = 2.880 kr


Besparelse årligt : 15.120 kr

Ovnen er tjent hjem i løbet af 4 år.