Konstruktion

Den finske masseovn er helt gennem muret med ildfaste sten indvendigt og almindelige mursten eller natursten udvendigt.

Der er nogle gennemgående fællestræk i de forskellige ovnes indre konstruktion.


Opbygning

Nederst i kernen er der askerum, så er der brændkammer, sekundært brændkammer, som også er bageovn
Der er trækkanaler med såkaldt ”contra flow” langs ovnsiderne og afgang i bunden, for at give så lang forløb som muligt, inden røgen går ud i skorstenen.      

Indre


Ovnens indre opbygges i ildfaste chamottesten med ildfast mørtel og diverse hvælv og bjælker støbes i ildfast støbemasse. Disse områder bliver udsat for store temperatursvingninger. Fra 20 °C til 1000 °C indenfor få minutter.
Røgkanalerne opbygges af en god fuldbrændt sten forneden (massive tegl/alm. mursten) og ildfaste chamottesten foroven.
Ildstedet er 40 cm bredt, op til 50 cm dybt og 70 cm højt, kan indeholde 15-20 kg brænde afhængig af træart. Nederst i kernen er der askerum, så er der brændkammer, sekundært brændkammer, som også er bageovn

Stacks Image 209
Ydre

Det ydre kan udformes frit, dog må man sikre sig, at der ikke skiftevis er for tykke og tynde vægsider, da det vil give uensartet varmeafgivelse og mulighed for revnedannelse.
Afhængig af den ønskede akkumuleringsevne for ovnen og den tid ovnen skal afgive sin varme, kan den have flere udvendige lag af mursten. Således kan den bestå af 1eller 2 lag. Den store masse gør, at varmen afgives langsommere over længere tid, hvorved rumtemperaturen bliver mere konstant.
Lågerne er af støbejern, med et stort keramisk glasvindue.
I bunden er der en ildrist over askerummet, hvorigennem den primære forbrændingsluft passerer.

Forbrænding

Fra ildstedet suges ilden op gennem en 7.5 cm bred spalte sammen med den sekundære forbrændingsluft, som strømmer ind fra en spalte, der har forbindelse til askerummet.
Det at ildstedet snævrer sig ind, medfører at ilden/røgen tvinges op i fart, og når den forlader spalten dannes turbulens, som giver en god opblanding af ilt og gas.

Komfort

Rumtemperaturen svinger normalt med tre grader i løbet af et døgn. 
Kan med indmuret varmespiral give varmt vand og bygges sammen med gulvvarme.

Solfanger
Stacks Image 215

Principskitse for tilslutning af solfanger


Sammen med solfangeranlæg, får man et fuldt dækkende anlæg.
Varmt vand fra solfangeren om sommeren, varmt vand og varme fra masseovnen om vinteren, hvormed  boligens behov for opvarmning og varmt vand er dækket året rundt.